O nás

Hlavní náplní činnosti Mladých hasičů je vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), ale také osvojování tábornických dovedností (jakými jsou např.: uzlování, práce s mapou, orientace v přírodě, apod.).

V kolektivu Mladých hasičů budou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Další náplní činnosti kolektivu budou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Nedílnou součástí náplně pro dětskou aktivitu v kolektivu je spousta soutěží. Samozřejmostí činnosti kolektivu bude mnoho výletů či společně strávené víkendy.

V řadách našeho kolektivu rádi uvítáme nové členy z řad dětí. Hlavním kritériem je mít zájem podílet se na činnosti dobrovolného hasičského sboru, účastnit se za něj mnoha sportovních i kulturních akcí a výletů.