Rady

Rady mladých hasičů:

 • Jak předcházet vzniku požáru ve svém, bytě:
 1. Nikdy si nehraj se zápalkami nebo zapalovači!
 2. Nikdy si nehraj s dělobuchy a jinou zábavnou pyrotechnikou!
 3. Nikdy si nehraj s elektrickými nebo plynovými sporáky, ani v jejich blízkosti!
 4. Nikdy si nehraj v blízkosti zdrojů otevřeného ohně nebo tepla - kamna!
 5. Nikdy si nehraj s elektrickými dráty k elektrickým spotřebičům!
 6. Nikdy si nehraj se světly, prskavkami, či svíčkami!
 7. Nikdy neusínej u rozsvícených lampiček!
 8. Nikdy neodcházej ven z domu, aniž bys vypnul elektrické spotřebiče!
 • Jak předcházet vzniku požáru venku:
 1. Oheň rozdělávej jen za přítomnosti dospělé osoby!
 2. Oheň by se neměl nikdy zapalovat v blízkosti lesa - 50 metrů, pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí , v blízkosti trávy nebo obilí.
 3. Je vhodné vybírat vždy taková místa, která nám umožní oddělit ohniště od okolního prostředí - vyhloubením díry, kameny nebo pískem a kde je dostatek vody pro následné unašení ohně!
 4. Oheň nerozdělávejte za extrémního počasí, např. za silného větru a velkého sucha!
 5. V případě, že jdete na místo, poblíž kterého se nenachází žádný vodní zdroj, přineste si dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně!
 6. Nikdy nerozdělávejte velký oheň s vysokými plameny a také nenechávejte oheň zbytečně dál hořet po dopečení špekáčků apod!
 7. Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru!
 8. Nenechávejte mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v přímé blízkosti ohně!
 9. Do ohně nikdy neházejte jakékoliv výbušné předměty!
 10. Oheň neroznášejte po okolí!
 11. Vždy oheň pečlivě uhaste dostatečným množstvím vody a ujistěte se, že opravdu už nehrozí jeho samovolné rozhoření!
 • Jak se chovat, když už k požáru dojde:
 1. V krizové situaci se snaž vždy zachovat klid !!
 2. Dříve než začneš telefonovat........ Ujisti se, že jsi sám udělal všechno pro své bezpečí - dostatečná vzdálenost od ohně!
 3. Před telefonováním se uklidni a rozmysli si co chceš do telefonu říci!
 4. Vytoč číslo 150 nebo 112 Budeš hovořit s operačním důstojníkem a ten ti položí vždy nejméně tři základní otázky: Co se stalo? - Popíšeš událost a podáš základní informaci, např. požár vozidla po dopravní nehodě.... Kde se to stalo? - Co nejpřesněji udáš adresu události. Pokud nevíš přesnou adresu, snaž se sdělit co nejvíce údajů. Kdo volá? - Sdělíš své jméno a příjmení, adresu, telefon. Nikdy nepokládej sluchátko dříve než operační důstojník. Ty na něco můžeš zapomenout, ale on dobře ví, co potřebuje vědět, aby včas povolal správné jednotky.

Na čísla tísňového volání se dá volat z mobilního telefonu, i když už v něm nemáš kredit!!