8. Povodně Křešice

02.06.2013 08:30

1) Jednotka vyjela na vývzu KOPIS 2.6 ke stavění protipovodňové zdi v obci Křešice a Nučnice
2) Ten samý den jednotka čerpala vodu za povodňovou zdí pomocí PS16 a pomáhala s evakuací majetku.
3) Jednotka vyhlašovala poslední evakuační hlášení pomocí amplionu při přelití vody přes protipovodňové zdi.
4) Monitoring a doprava osob do zatopené obce Nučnice ( krmení zvířectva ) pomocí soukromého motorového člunu.
5) Úklid a čerpání vody ze zatopených obcí Křešice a Nučnice
6) Zásobování obce Nučnice humanitární pomocí.