9. Povodně Okna

03.06.2013 08:00

Jednotka od 3.6 do 13.6.2013 zasahovala v obci Okna v souvislosti s povodněmi. Náplní její práce bylo zpočátku pytlování pytlů s pískem a zabezpečení objektů proti vniknutí vody a evakuace předmětů. Následný monitoring při vniknutí vody do obce. Ucpání kanalizačních šachet pytly s pískem, kvůli nebezpečí vniknutí kanalizační vody od objektů přes domácí odpady.
Po opadnutí vody čerpání vody ze sklepů a studen. Mytí nánosů bahna z rodinných domů, zahrad a komunikací. Rozdělování sbírky humanitární pomoci zasaženým.