35. Požár odpadu v Polepech

21.08.2019 02:21

Jednotka vyjela na výzvu KOPIS s CAS24 Iveco Magirus a VEA Suzuki SX4 v počtu 6. členů JSDH k požáru kontejneru do obce Polepy. Jednotka dorazila na místo události jako první. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o požár kontejneru na plasty, který přiléhá na fasádu kulturního domu. K hašení byl použit vysokotlaký proud a spotřebováno celkem cca 2000 litrů vody. Na místo události dorazila během hašení JPO HZS LTM, která bylo po chvilce odvolána k požáru odpadu do obce Hrušovany.

Vedle hořícího kontejneru se nacházel i kontejner na textil, který začal taktéž hořet. K vniknutí do kontejneru musel být pomocí pákových kleští přeštípnut zámek.

Cca ve 4. metrové výšce nad hořícím kontejnerem se nacházelo malé okénko, které bylo zasaženo také plameny. Pomocí teleskopického žebříku byl prostor za oknem zkontrolován. Objekt byl plný kouře. Podařilo se nám sehnat klíče od objektu a následně byl proveden průzkum a kontrola vnitřních prostor. Pomocí nucené ventilace byl kouř z objektu odvětrán.

Plamenem byl částečně zasažen i elektrický rozvaděč.

JPO HZS LTM se vrátila po zlikvidování události v Hrušovanech zpět do Polep a událost jim byla předána. Na místo dorazil ještě vyšetřovatel HZS a hlídka PČR.

Poté se jednotka vrátil a zpět na základnu.