Co nového po úterku?

17.06.2014 21:20

Další úterní práce byly věnovány pergole, kde jsmezačali podbíjet strop palubkami.

Pomocí průtokového měřáku vody, jsem si změřili přesný objem a výšku vody v nádrži Tatry. Tyto údaje potřebujeme potřebujeme při instalaci nového  domoróbo ledkového vodoznaku, který plánujeme instalovat.

Naše mládež pod dohledem Péci sázeli další sadu tůjí.

 

Foto opět zde