Co nového po úterku??

02.07.2014 10:09

Včera se opět kluci z jednotky sešli  v hasičárně. Celkem v hojném počtu. Dodělávalo posezení, přitloukaly se palubky, nahazovala se jedna stěna. Večer se potom řešil motor do naše transportéra, který by jednou měl sloužit k převozu dětí na závody. Dále Česťa st. zašel za panem Dubinou, aby nám v kllubovně vyštukoval dvě stěny. Během prázdnin je v plánu vymalovat a uklidit klubovnu.