Hasičsko-záchranářské cvičení Přestavlky u Čerčan

03.10.2016 08:15

S velikou hrdostí sem vkládám tento příspěvek. Kdy se 6 členů naší jednotky zúčastnilo 10. ročníku nočního hasičsko-záchranářskéo taktického cvičení a zároveň soutěže v Přestavlkách u Čerčan. Po absolvování dvou velkých součinnostních stanovišť ( hromadná nehoda autobusu a osobního automobilu , požár dvou budov s velkých počtem uvězněných osob ) a osmi malých stanovišť ( uzlování a jištění, nehoda osobního automobilu, záchrana dvou osob na vodní ploše, požár malé budovy s tlakovými láhvemi, požár kotelny, psychicky narušená osoba – sebevrah, porod a vyhledávání nebezpečné látky ) jsme se umístili na 1. místě!!!

Jak už samotný název cvičení předesílá veškeré aktivity se odehrávaly v noci. Na samotné cvičení jsem dorazili ve 12:30, pak proběhlo nahlášení jednotky, nástup jednotek, školení, večeře, druhý oficiální nástup s hosty a cca v 19:45 start. Fyzicky náročné stanoviště prověřily nejenom kondici všech zasahujících ale i jejich znalosti. Na všech stanovištích jsme byli hodnoceni profesionály z řad hasičů nebo záchranářů.

Konec cvičení byl cca v 4:30 v neděli ráno, takže jsem se dostali do Polep kolem 6. hodiny.

Chtěl bych moc poděkovat organizátorům toto cvičení ( SDH Přestavlky u Čerčan, HZS Benešov, ZZS Benešov, KOPIS HZS Kladno a IOS PČR SČK ) že připravili toto „nadupané“ cvičení a soutěž, která dá nám „dobrákům“ tolik ceněných informací a zkušeností do naší zásahové činnosti.

Samozřejmě veliká gratulace a poděkování patří i našim zasahujícím z jednotky a to sice: Čestmírovi M. ml. – velitel, Mirkovi Š. ml. – strojník, Fandovi H. – hasič / zdravotník, Tomášovi L. – hasič / velitel družstva, Petru L.  – hasič a Jirkovi N. - hasič

Měli jsem „sebou“ ještě cateringový team J: Miloše, Dejvose, Jirku, jednu figurantku do soutěže v podobě Verči a fotografku paní Janu Podubeckou. Foto bude přidáno po zpracování fotografií.

 

Psali to tom: www.pozary.cz/clanek/147227-jubilejni-rocnik-nocniho-cviceni-slozek-izs-probehl-v-prestavlkach/

 

Všem děkuji!!!!