Hodnosti JSDH

14.06.2011 21:40

Zásahová jednotka SDH obce
 


hasič JSDH

starší hasič JSDH

strojník JSDH

technik JSDH

velitel družstva JSDH
 

velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH