Rozpočet 2013

14.02.2013 12:55

Včera byl obecnim zastupitelstvem schválen rozpočet pro jednotku pro rok 2013. Zároveň byli uvolněny i finanční prostředky pro mladé hasiče a pro pokrytí 10% spoluúčasti z dotací SZIF.

Brzo tyto peníze použijeme na nákup nezbytného vybavení a na údržbu automobilů.

Tímto bych chtěl obci poděkovat.