Technická pomoc Lounky

29.07.2013 18:18

Jednotka vyjela k vyčištění technické místnosti přečerpávací stanice v Lounkách. Více v sekci výjezdy 2013......