První pomoc

 

Krvácení

Rozdělení

 • Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama,
 • Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se nezastaví,
 • Tepenné - při porušení tepny, krev jasně červené barvy stříká, sama se nezastaví.

Ošetření

 • Povrchové lehce krvácející rány - přiložení jednoduchého sterilního obvazu.
 • Silné žilní krvácení - vysoké zvednutí postižené končetiny, přiložit mul, gázu, potom přes tlakový polštářek (vrstva čtverců, obvaz) zajistit ovinutím obinadla.
 • Tepenné krvácení - krvácení stavíme tlakem prstu těsně nad zraněnou tepnou, přiložíme tlakový obvaz. Pokud je tlakový obvaz neúčinný, použijeme škrtidlo. Škrtidlo nikdy nepřikládáme těsně nad loket ani nad koleno (porušení nervů).

Tlakové body

 • na krku stisk krkavice proti krční páteři vnitřně před kývačem (sval)
 • na horní končetině vnitřní strana paže proti pažní kosti
 • na dolní končetině v třísle pod tříselným vazem.

 

Krvácení z dutin

krvácení z nosu - při vědomí posadit, předklonit hlavu, křídla nosu sevřít 2 prsty, přiložit studený obklad na zátylek a čelo. Zraněný nesmí smrkat. V bezvědomí uložit do stabilizované polohy na boku, totéž.

 • Krvácení z ucha - uložit na krvácející ucho a krýt jej sacím obvazem.
 • Vykašlávání krve - uložit v polosedě, na hrudník přikládáme studené obklady.
 • Zvracení krve - postiženého uložit se zdviženým hrudníkem a podloženými koleny, studený obklad na nadbřišek.
 • Krvácení z konečníku - pacienta uložit na záda s pokrčenými a podloženými koleny.
 • Krvácení z rodidel - uložit na záda, podložit pánev, rodidla překrýt mulem a vatou, na podbříšek studený obklad.

Při krvácení z úst, vykašlávání krve, krvácení z konečníku nedáváme nemocnému před vyhledáváním lékaře nic k požití.

Kříšení oběhu a dýchání - Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Motto: „Dejte srdci krev a kyslík a ono vám ukáže, co umí“.

Definice

Komplexní algoritmus úkonů, výkonů a postupů, které mají přechodně nahradit selhání jedné, nebo dvou základních životních funkcí, tj. dýchání a oběhu.

Cíl KPR

Neprodlené obnovení oběhu okysličené krve organismem až do doby obnovy jeho spontánní funkční výkonnosti.

Nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu (NZO)

 • novorozenci, kojenci: vdechnutí zvratků (aspirace), zánět příklopky hrtanové (epiglotitída), tonutí, mozkolebeční poranění,
 • dospívající osoby: mozkolebeční poranění, akutní otravy, předávkování drog, náhlé srdeční zástavy při různých sportovních úrazech, mnohočetná poranění,
 • dospělé osoby: převažují srdeční a oběhové příčiny-zbytnění srdečního svalu, zhmoždění srdce, život ohrožující poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční infarkt, plicní embolie, srdeční selhán,.
 • společné pro všechny věkové skupiny: anafylaktický šok, náhlá ztráta krevního objemu.

Rozpoznání (diagnóza) zástavy oběhu

Postižený člověk je

 • v bezvědomí
 • nemá hmatný puls na velkých tepnách (krkavice, stehenní tepny)
 • v naprosté většině případů nedýchá.
 • další příznaky nemusí být vždy přítomny a nejsou z hlediska diagnosy NZO podstatné
  modravé zbarvení sliznic (cyanóza), široké zornice (mydriáza).

Praktický postup laické neodkladné resuscitace 

Pořadí jednotlivých kroků:

 • časné tísňové volání ( tel.č.155),
 • časná neodkladná resuscitace,
 • časná odborná PP s rozšířenou neodkladnou resuscitací s použitím přístrojů, léků aj.

ABC diagnostika a postup

Hlavní chyby při provádění kříšení oběhu a dýchání

 • nedostatečný záklon hlavy u dospělých a zbytečně značný záklon hlavy u dětí,
 • vdechování většího než potřebného objemu do plic v dětském věku,
 • ztráta času při zbytečně dlouhém zjišťování diagnózy zástavy oběhu, a to jak před zahájením resuscitace oběhu, tak i v jejím průběhu,
 • chybějící kontrola dostatečného zvedání a klesání hrudníku při umělém dýchání a účinnosti nepřímé srdeční masáže, 
 • vynakládání větší než potřebné síly při nepřímé srdeční masáži zejména v dětském věku.

Ukončení kříšení oběhu a dýchání

 • je možné v případě úspěchu, jestliže se podaří obnovit spontánní účinný oběh, i když v takových případech zpravidla pokračujeme v umělém dýchání až do předání do péče zdravotníkům,
 • v případě neúspěchu, trvá-li zástava oběhu navzdory alespoň 30 minut prováděnému kříšení oběhu a dýchání,
 • v případě naprosté vyčerpanosti záchránce.

Nehody

V situaci po nehodě, kde došlo ke zranění většího počtu lidí, než se přiblížíte k obětem, vždycky nejdříve zjistěte, zda nehrozí nebezpečí i vám. Zkontrolujte daný prostor, zda v něm nejsou elektrické kabely, oheň, plynové potrubí, padající trosky, nebezpečné části staveb, konstrukcí nebo trosky dopravních prostředků.

Postiženou osobu byste měli prohlédnout nejdříve tak, abyste s ní nemuseli hýbat; když je však v blízkosti dalšího nebezpečí, musíte riskovat, odnést ji a dostat se s ní tak na bezpečnější místo.

Priority při ošetřování raněných

 1. Obnovit a udržet dýchání a činnost srdce.
 2. Zastavit krvácení.
 3. Ošetřit rány a popáleniny.
 4. Fixovat zlomeniny.
 5. Ošetřit pacienty v šoku.

Pozn.: Má-li postižený více zranění, postupujte podle priorit: dýchání, srdeční činnost a krvácení.

 Jak se pozná zlomenina?

 1. Pacient cítí nebo slyší, že kost praskla.
 2. Dojde k částečné nebo úplné ztrátě pohyblivosti.
 3. Pohne-li se postiženým údem, vydá skřípavý zvuk.
 4. Deformace a abnormální pohyb v místě zlomeniny, např. ruka se ohýbá, ale nikoliv v lokti.
 5. Svalovina kolem místa zranění je ochablá.
 6. Svalové křeče

Ošetření zraněné páteře

 1. Leží-li pacient na zádech, podložte mu kříž složenou pokrývkou, aby úlomky kostí neraňovaly nebo nestlačovaly páteř.
 2. Leží-li pacient na břiše, podložte složenou pokrývkou hrudník.
 3. Pacient se musí přenášet vždy tak, aby celá páteř tvořila tuhou jednotku.
 4. Pro přenesení postiženého použijte pevná nosítka nebo prkno delší než je pacient.

Protišoková opatření

 1. Je-li postižený při vědomí, přemístěte ho na rovnou podložku tak, aby měl dolní končetiny zvednuty o 15-20 cm.
 2. Ztratil-li postižený vědomí, položte ho a bok nebo na břicho a hlavu mu obraťte na stranu, abyste zabránili udušení.
 3. Poté, co postiženého umístíte do protišokové polohy, nesmíte s ním již hýbat.
 4. Udržujte postiženého v teple.
 5. Pokud je postižený mokrý, co nejrychleji jej převlékněte do suchého oblečení.
 6. Izolujte postiženého od země, např. pomocí oděvů, větví atd. Snažte se zhotovit přístřešek, abyste je uchránili před nepříznivým počasím.
 7. Podávejte teplé nápoje, jídlo nebo postiženého zahřívejte vlastním tělem, abyste mu poskytli dostatek tepla.
 8. Nápoje a jídlo podávejte jen tehdy, je-li postižený při vědomí a nemá-li poraněné břicho.